اسلاید دوم

تکنولوژی نوین

محصولات نانو کامپوزیت در افزایش طول عمر تجهیزات معیوب و تعمیراتی منطبق بر ASME PCC-2

اسلاید سوم

تامین تجهیزات

تامین تجهیزات استخراج و فرآوری نفت و گاز

اسلاید چهارم

خدمات نوین بازرسی فنی

ارائه خدمات نوین بازرسی فنی مطابق استانداردهای API و ASME

شرکت کارما بهبود

شرکت کارما بهبود تحت همکاری مشترک با شرکتMetegrity کانادا ایجاد شده و در ارتباط نزدیک با شرکت های معظمی همچون AKERSolutions و SKF کانادا خدمات گسترده ای در زمینه مدیریت یکپارچه تجهیزات ارائه می کند. این شرکت با بکارگیری تیم مجرب و همکاری با شبکه وسیعی از شرکت ها و مراکز علمی بین المللی به ویژه در آمریکای شمالی و اروپا، طیف وسیعی از خدمات شامل مدیریت و مهندسی یکپارچه تجهیزات، نرم افزارهای تخصصی، تامین قطعات، مشاوره و آموزش را در سطح استانداردهای بین المللی در پروژه های EPC، در حین عملیات و نگهداری و تعمیرات با ضمانت های معتبر ارائه می دهد. شرکت کارما بهبود از طریق ارائه خدمات مهندسی، مشاوره، آموزش و تامین قطعات در زمینه بهبود عملکرد، افزایش کارایی، کاهش ریسک، افزایش قابلیت اطمینان، سودآوری و تضمین عملیات ایمن به ارائه خدمات می پردازد. همچنین یکپارچگی عملیات و تجهیزات از طریق مجموعه ای از تخصص های مهندسی مختلف شامل FIT، مطالعات خوردگی، روش های افزایش عمر مفید تجهیزات، و بازرسی مبتنی بر ریسک تضمین می‌گردد.

banner_3c_0

همکاران

Top