خدمات

حوزه خدمات شرکت به طور برجسته و متمایز از سایر شرکت های رقیب در ایران متناسب با نیازهای مشتریان ایرانی  شامل موارد ذیل می باشد:

  • ارائه تکنولوژی نوین محصولات نانو کامپوزیت در افزایش طول عمر تجهیزات معیوب و تعمیراتی منطبق بر ASME PCC-2
  • تامین تجهیزات استخراج و فرآوری نفت و گاز
  • تکنولوژی و خدمات بازرسی فنی بدون دخالت انسان ROV) و ROAV)
  • ارائه خدمات نوین بازرسی فنی مطابق استانداردهای API و ASME (FFS-ASME PCC-2,…)
  • تکنولوژی نوین در پایش وضعیت تجهیزات (جمع آوری داده، تحلیل داده)
  • تجهیزات نوین تست و اندازه گیری در بازرسی فنی

خدمات شرکت مبتنی بر خطوط راهنمای  Chevron،  EXXONMobilوASME وAPI و بر اساس تجربیات موفق شرکت های بزرگ نفت و گاز می باشد. خدمات تخصصی این شرکت به طور اخص بر روی سلامت و یکپارچگی فیزیکی (ASSET Integrity)، مدیریت نشت خطوط لوله  (Pipeline, piping and pressure vessel)  از طریق افزایش طول عمر خطوط لوله بین ۸ تا ۱۰ سال با استفاده از محصولاتی نظیر Clockspring، SplashTron، Wet Wrap، Daspit Clamp متمرکز می باشد.

Top